توضیحات

جعبه رزهای قرمز

لطقا توجه داشته باشید ممکن است رنگ باکس ارسالی متفاوت باشد .

تمام تلاش ما این است که جعبه گلی مشابه عکس به شما تحویل بدهیم ،

ممکن است باکسی با مشخصات نزدیک  و ارزش یکسان جایگزین شود .