توضیحات

در رابین گیفت تمام تلاش ما این است که جام گلی مطابق با عکس نمونه تحویلتان دهیم در صورت

موجود نبودن گل و جام مطابق عکس، کارشناسان ما تمام تلاش خود را خواهند کرد تا جام یا گلی مشابه با همان کیفیت و در همان سطح تحویلتان دهند