توضیحات

بسته هدیه ویولت هدیه ای مناسب برای عزیزانتان در سراسر استرالیا

این بسته شامل

love is a seed that blossoms into a flower یک عدد مجسمه

یک عدد موزیک باکس

یک عدد شمع معطر مکعبی

یک دسته گل کاغذی مینیاتوری

می باشد .