توضیحات

این باکس چرمی شامل گل آرایی با شش عدد ماکارون می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ ماکارون ها باشد ، انتخاب رنگ متناسب با رنگ بندی گل ها خواهد بود