توضیحات

این بسته شامل دو عدد عروسک

سه عدد رز جاودان

یک موزیک باکس می باشد