توضیحات

این باکس گل کوچک شامل دو عدد گل رز قرمز و یک کارت  می باشد که می توانید پیامتان را توسط آن منتقل کنید .

این باکس وسیله ای است که بدون مناسبت خاصی با ارسال دو شاخه عشقتان را به عزیزانتان نشان دهید .

ممکن است تفاوت هایی در رنگ باکس وجود داشته باشد