توضیحات

این بسته شامل یک دسته گل نرگس ، یک عدد انار سرامیکی با بیتی از حافظ ، یک کبوتر سرامیکی است

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ باکس و جزییات وجود داشته باشد