توضیحات

تصویر مربوط به نمونه سایز متوسط است و این باکس گل با گل های رز و میخک تزیین شده است و شش عدد ماکارون در بسته موجود می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ های گل های تزیین شده و نوع آنها با آنچه در تصویر میبینید وجود داشته باشد