توضیحات

این باکس شامل گل های فصل و بادکنک آرایی می باشد

لطفا توجه داشته باشید گل های بکار رفته در این گل آرایی گل های فصل هستن و با توجه به تغییرات فصلی ممکن است تفاوت هایی در شکل و رنگ گل های بکار

رفته  و بادکنک ها وجود داشته باشد