توضیحات

دوازده عدد گل رز هلندی صورتی مرغوب داخل این باکس قرار دارد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در طرح باکس

و رنگ گل وجود داشته باشد