توضیحات

این باکس شامل 9 عدد رز جاودان است که تا یکسال ماندگاری دارد