توضیحات

این بسته شامل

باکس چوبی و شیشه ای

شکلات شونیز

گل های رز مصنوعی

می باشد