توضیحات

این پکیج هدیه شامل باکس قلبی پراز گل های فصل و رز و یک باکس یازده تایی ماکارون می باشد

لطفا توجه داشته باشید ممکن است تفاوت هایی در رنگ گل های تزیین شده با آنچه در تصویر ملاحظه می کنید وجود داشته باشد  .