توضیحات

 این بسته شامل حباب شیشه ای ، شمع ، بوگیر و گل مصنوعی است .