توضیحات

باکسی شیک و مجلل هدیه ای ویژه برای عزیزانتان در تهران و کرج

تمام تلاش ما این است که باکس گلی مشابه عکس به شما تحویل بدهیم ، چنانچه با توجه به تغییرات فصلی  گل و باکس خاصی موجود نباشد متخصصین ما گل یا

باکس با مشخصات نزدیک  و ارزش یکسان جایگزین خواهند کرد .

مناسب برای تولد و مناسبت هایی مانند تبریک سالگرد و سایر مناسبت ها