توضیحات

این باکس شامل 17  شاخه گل رز و یک کارت تبریک می باشد .

لطفا توجه داشته باشید ممکن است رنگ باکس با تصویری که مشاهده می کنید متفاوت باشد .

لطفا یک روز قبل از تاریخ مورد نظر برای ارسال سفارش خود را ثبت کنید .