توضیحات

لطفا توجه داشته باشید ممکن است با توجه به موجودی تفاوت هایی در ظاهر بادکنک ارسالی و آنچه در تصویر ملاحظه میکنید وجود داشته باشد .

لطفا توجه داشته باشید بادکنک سایز کوچک به صورت معمولی و بادکنک سایز بزرگ به صورت هلیومی باد می شود