توضیحات

لطفا توجه داشته باشید ممکن است با توجه به موجودی تفاوت هایی در ظاهر بادکنک ارسالی و آنچه در تصویر ملاحظه میکنید وجود داشته باشد .

لطفا توجه داشته باشید بادکنک ها به صورت معمولی باد ميشوند