توضیحات

 جنس انگشتر برنج و خمیر فیمو

هدیه ای مناسب برای عزیزانتان در سراسر استرالیا