توضیحات

رایحه ی اترنال بلو بیانگر هوش، شجاعت و قدرت مرد مدرن می باشد. این خصوصیت ها در تمام طول تاریخ مورد ستایش همگی قرار گرفته است.

رایحه ی این عطر سرشار از طراوت و تازگی بوده و از نت های اصلی استفاده شده در آن می توان به ترنج، لیمو، سرخس و نت های چوبی اشاره کرد

100 میل

رایحه خنک و تلخ