روز 14 فوریه مصادف با 25 بهمن ماه در هر سال بزرگداشت مقام عشق و دوست داشتن است ، هر سال در چنین روزی عشاق ، دوستان و اعضای خانواده برای نشان دادن عشق ومحبتشان به یکدیگر گل و هدیه تقدیم می کنند .

تاریخچه ولنتاین 

ولنتاین برگرفته از اسم یک کشیش ایتالیایی به نام ولنتاین است که در قرن سوم در رم میزیسته ، داستان های زیادی درباره این کشیش ایتالیایی نقل شده است که در طول زمان آن داستان ها تبدیل به افسانه شده اند .

در زمان سنت ولنتاین بسیاری در رم به دین مسیحیت وارد شده بودند و امپراتور آن زمان کلودیوس دوم که یک کافر بود محدودیت هایی برای مسیحیان گذاشته بود .

کلودیوس معتقد بود که سربازان باید کاملا وقف رم باشند برای همین قانونی تصویب کرد که مانع که از ازدواج آن ها میشد ، سنت ولنتاین کسی بود که به طور مخفیانه طبق سنت مسیحیت برای سربازان و نامزدهایشان مراسم عقد برگزار می کرد ، از اینجا بود که داستان های سنت ولنتاین و باورش به عشق و دوست داشتن شروع شد .

در نهایت ولنتاین به خاطر این کارش بازداشت شد و به زندان افتاد ، زمانی که وی در زندان بود توجه زیادی به دوستانش در زندان و حتی زندان بانش داشت ، تا جایی که در افسانه ها آمده است که سنت ولنتاین به چشمان کور دختر زندان بانش شفا داده است ، آخرین کاری که سنت ولنتاین قبل از اعدامش انجام داد به دختر زندان بانش نامه ای عاشقانه نوشت و در انتهای آن نامه نوشت   ” ولنتاین تو ” ، سنت ولنتاین در تاریخ 14 فوریه سال 270 اعدام شد .

چگونه روز ولنتاین گسترش پیدا کرد ؟

حدود 200 سال است که 14 فوریه روز ولنتاین نام گذاری شده است . در آن زمان رمی ها مسیحی شدند و کلیساهای کاتولیک تصمیم گرفتند تا هرگونه نشان کفر را از بین ببرند . یکی از کارها هم اعلام روز 14 فوریه به عنوان روز ولنتاین بود تا مقام آن کشیش بزرگ را و کارهایی که برای مسیحیان آن زمان انجام داده بود را گرامی بدارند و یاد او را زنده نگه دارند .

سنبل های روز ولنتاین

امروزه در بسیاری از کشورها این روز را جشن میگیرند ، در فرهنگ های مختلف هم روش های گوناگونی برای ابراز عشق دارند ولی در بیشتر کشورها  نامه های عاشقانه ، رزهای قرمز ، هدیه های ویژه ولنتاین ، شکلات و … سنبل های ابراز عشق شده اند .